Mowi ASA (OSE:MOWI): Ordinær generalforsamling avholdt

Ordinær generalforsamling i Mowi ASA ble avholdt 29. mai og alle de foreslåtte postene på agendaen ble godkjent.
 
Protokollen fra generalforsamlingen er vedlagt.
 
 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.